Normes de la casa

  • El respecte al veïnat i a l’entorn natural és primordial.
  • No es poden endollar amplificadors de música a l’exterior de la casa.
  • La casa ha de quedar ordenada al marxar.
  • L’espai exterior ha de quedar ordenat: joguines, taula de ping-pong, xarxa de bàdminton, mobiliari exterior,  s’han de deixar al mateix lloc on s’han trobat.
  • Cal netejar la barbacoa després del seu ús.
  • Cal emportar-se les escombraries al marxar.
  • Està prohibit fer foc a l’exterior, excepte a la barbacoa.

La fiança de 300 euros, es tornarà via transferència bancària al cap d’una setmana després de fer la neteja i verificació de la casa. Es deduiran de la mateixa els desperfectes i les feines no previstes.

Política de cancelació: es retornarà l’import de la reserva per les cancelacions anteriors a 1 mes de l’entrada a la casa, excepte els mesos de juliol i agost que només es retornarà l’import si la cancelació és anterior a 3 mesos de la data d’entrada a la casa.